Representant

Kristoffer Stenbakk

Kristoffer Stenbakk

Utvikle Skien videre som en kommune der alle har like gode muligheter til å lykkes, der det er plass til oss alle.

Jeg vil jobbe for at skolen tar alle som vokser opp i Skien på alvor, med et større fokus på praktiske og varierte læremåter. Det skal være gode muligheter til å drive med fritidsaktivitetene man elsker å drive med, både organisert og uorganisert. Vi vet at arbeid til alle er nøkkelen til gode liv, og derfor skal Skien være en pådriver for nye næringsetableringer og seriøse arbeidsplasser, og vi skal utvikle Skiensmodellen videre.