Representant

Gudmund Kverndalen

Gudmund Kverndalen

Jeg interesserer meg for samferdsel, og er opptatt av gode utdanningsmuligheter. Særlig praktisk retta opplæring, som munner ut i fagbrev. Legge til rette for industriutvikling i kommunen, med et variert, trygt og godt arbeidsliv.