Leder

Trine Almenning

Trine Almenning, født i 1975. Bor i Skien og har to barn. Vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 2011, sitter i bystyret, er utvalgsleder i Utvalg for Helse og Omsorg og er leder i Skien Arbeiderparti.

Trine Almenning

Innfallsvinkelen til å bli aktiv i politikken er mange års engasjement i fagbevegelsen. Rettferdig fordeling og like rettigheter uavhengig av størrelsen på lommeboka ligger til grunn for vårt tankesett. Jeg opptatt av gode velferdsordninger for innbyggerne, samt trygge og forutsigbare vilkår for de ansatte.