Kasserer

Frank Roy Larsen

Frank Roy Larsen, født 1951. Er pensjonist og bor på Gråten i Skien. Har 2 voksne barn og 2 barnebarn.

Frank Roy Larsen

Sitter som kasserer i Skien Arbeiderparti. Tidligere tillitsvalgt i Norsk Post og Kommunikasjonsforbund og LO Grenland. Interesser er økonomi og idrett. Er opptatt av en rettferdig fordeling, seriøst arbeidsliv og en aktiv næringsutvikling for regionen.