Gruppeleder

Rolf Erling Andersen

Rolf Erling Andersen (f. 1947) er en politiker i Skien Arbeiderparti, og tidligere ordfører i Skien kommune.

Rolf Erling Andersen

Han er utdannet elektriker ved Norsk Hydro Porsgrunn i 1968. Andersen var leder av fagforeningen i Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK) fra 1976 til 1990, og seksjonsjef ved SKK fra 1991 til 1994. I 1983 ble han med i bystyret i Skien. Andersen var ordfører i Skien første gang i 1993, deretter i perioden 1995 til 1999 og fra 2003 til 2011. Han var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre fra 1995 til 2003, leder av Arbeiderpartiets kommunalpolitiske utvalg fra 1997 til 2002 og var vararepresentant til Stortinget 2001–2005.