Representant

Ingjerd Beate Martinsen

Ingjerd Beate Martinsen, født 1948 i Skien, bor på Gulset, har to voksne sønner, hvorav den yngste også er aktiv politiker.

Ingjerd Beate Martinsen

Er opptatt av at Skien skal fortsette å være det gode bosted, at vi skal ha muligheter for all slags aktivitet i trygge omgivelser. Spesielt opptatt av at den store bydelen Gulset skal få beholde sine flotte friluftsområder, samt ha tilbud for alt fra barnehage til sykehjem. Sammen er jeg sikker på at vi skal klare dette!