Representant

Ingjerd Beate Martinsen

Ingjerd Beate Martinsen, født 1948 i Skien, bor på Gulset, har to voksne sønner, hvorav den yngste også er aktiv politiker.

Ingjerd Beate Martinsen

Er opptatt av at den godt voksne generasjonen skal ha det godt i Skien, og at vi skal ha et godt fritids og kulturelt tilbud til alle generasjoner. Opplæringstilbudet til barn og unge må være det aller beste i vår by.