Representant

Tor Ragnar Sollid

Tor Ragnar Sollid, født 1946, gift og 2 voksne barn m/ 6 barnebarn. Bosted Borgestad. Pensjonert politimann.

Tor Ragnar Sollid

Aktiv i politikken fra 2003, leder av Ytre Gjerpen Arb.lag fra 2009- og leder av Skien Arb.parti 2012-2015. Opptatt av: Infrastuktur/framkommelighet også for bilister, utvikling av bydelene/utkantområdene i tillegg til Skien sentrum og Landmannstorget. Trygge oppvekstvilkår for barn og unge - skole/utdanning. Verdighet for eldre og pleietrengende - helse og omsorg i form av sykehjemsplasser og hjemmebaserte tjenester. Utbygging av Sykehuset Telemark. Utvikling av næringsområdet og arbeidsplasser. Rettsikkerhet og rettferdighet. Øvrige interesser: Røde Kors og frivillighet generelt samt idrett - aktiv trimmer.