Gruppeleder

Trude Tvedt

Jeg heter Trude Tvedt og er 52 år. Jeg er opptatt av skole og oppvekst. Jeg ønsker et samfunn der forskjellene er små og som tar vare på de som trenger hjelp. Jeg tror vi løser samfunnets oppgaver best i fellesskap, der vi har respekt og tillit til hverandre.

Trude Tvedt