Om Skien Arbeiderparti

Skien Arbeiderparti

Styret

  • Trine Almenning, født i 1975. Bor i Skien og har to barn. Vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 2011, sitter i bystyret, sitter i Utvalg for Helse og Omsorg og er leder i Skien Arbeiderparti.

  • Frank Roy Larsen, født 1951. Er pensjonist og bor på Gråten i Skien. Har 2 voksne barn og 2 barnebarn.

  • Født 1959. Bor i Skien og har 2 voksne barn og 1 barnebarn. Har vært ansatt i Telemark Arbeiderparti siden 1997.

  • Morten Theie

    Jeg brenner først og fremst for å styrke psykiatrien og rusomsorgen. Jeg kommer også til å jobbe for å realisere togstopp i fjellet ved Landmannstorget.

  • Tore Baksaas

  • Torunn Hauen Aks

    Torunn Hauen Aks, født 1959 oppvokst i Skien, bor på Borgestad. Gift, har tre barn, hvor den yngste er fosterbarn og to barnebarn. Jeg ble utdannet som hjelpepleier i 1979, etter det har jeg tatt ulike videreutdannelser innen rus og psykiatri. Den siste på høyskolen på Hamar 2014. Har jobbet ved sykehuset i Telemark i 26 år, mest innen rehabilitering og en periode som hovedtillitsvalgt med ansvar for alle sykehusene i Telemark. Fra 2006 har jeg jobbet i Skien kommune som boveileder i rus og psykiatri. Har samtidig med arbeid, hatt en periode som styreleder i idrettsforeningen Borg og sitter i dag som leder på nasjonalt plan i Norsk Fosterhjemsforening. Begynner å få politisk erfaring, da jeg har sittet i bystyret i Skien siden 2003. Sitter i dag i Hovedutvalget for Næring, miljø og kultur. Styreleder i Skien fritidspark siden 2012 Ønsker en periode til med viktig arbeid for Skien. Mine hjertesaker er barn og unge, spesielt de med utfordringer i hverdagen. Hvor idrett og tilrettelegging for aktivitet er en fanesak. Samt et godt kulturtilbud for alle uansett alder og funksjonsevne. Og et levende bysentrum. Ønsker å tilrettelegge for gode arbeidsplasser i Skien og gjøre Skien attraktiv som bostedskommune. Godt valg