Våre politikere


Kandidater Kommunevalget 2023

 • *I permisjon* Statssekretær for kultur og inkluderingsminister, Anette Trettebergstuen.

 • Jeg heter Trude Tvedt og er 52 år. Jeg er opptatt av skole og oppvekst. Jeg ønsker et samfunn der forskjellene er små og som tar vare på de som trenger hjelp. Jeg tror vi løser samfunnets oppgaver best i fellesskap, der vi har respekt og tillit til hverandre.

 • Knut Einar Aas

 • Trine Almenning, født i 1975. Bor i Skien og har to barn. Vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 2011, sitter i bystyret, sitter i Utvalg for Helse og Omsorg og er leder i Skien Arbeiderparti.

 • Mari Grong

  Jeg er engasjert fordi jeg ønsker at det skal bli enda bedre å vokse opp i Skien. Skiensskolen skal være en praktisk skole hvor man ikke sitter og pugger hele dagen. Hvor seksualundervisningen er mangfoldig, tidsriktig og inkluderende og i et Skien som er klimavennlig.

 • Haifa Al-Egly

 • Er 48 år gift og to barn. Jobber som lærer på Skien Videregående skole.

 • Født 1959. Bor i Skien og har 2 voksne barn og 1 barnebarn. Har vært ansatt i Telemark Arbeiderparti siden 1997.

 • Gudmund Kverndalen

  Jeg interesserer meg for samferdsel, og er opptatt av gode utdanningsmuligheter. Særlig praktisk retta opplæring, som munner ut i fagbrev. Legge til rette for industriutvikling i kommunen, med et variert, trygt og godt arbeidsliv.

 • Saynab Mohamed Guleed

 • Anders Skorve. Født 1975, bor i Grøtsund, gift og har 2 barn på 4 og 6 år.

 • Gro Ruud

 • Ole Johan Løvli

 • Ingjerd Beate Martinsen, født 1948 i Skien, bor på Gulset, har to voksne sønner, hvorav den yngste også er aktiv politiker.

 • Jeg heter Nikolai og stiller til valg for Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgkrets Telemark. Jeg jobber nå som fylkessekretær i Vestfold og Telemark AUF. Sitter i bystyret i Skien og sitter også i hovedutvalget for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet. Er også nestleder i Skien Arbeiderparti.

 • Helene Sundell

  Jeg er veldig engasjert og opptatt av nærmiljøet mitt. Hvis jeg kommer inn i bystyret ønsker jeg spesielt å jobbe for at barn og unge skal ha en trygg og god barndom. En annen hjertesak jeg har er å forebygge overgrep og vold i alle aldersgrupper, også ta fatt på å bedre tilbudet for ettervern i byen vår. Ønsker også å få traumebehandling inn som et lavterskeltilbud her i Skien.

 • Espen Langbach

 • Hei! Jeg heter Hedda og er en ekte Skiensjente. Bosatt på Gulset sammen med samboer, fire barn i aldersspennet 1, 12, 15 og 17 år og en katt som heter Alva. Er i dag ordfører i Skien kommune.

 • Lars Jøntvedt Skjelbred

 • Anne Ragnhild Kjær Sti

  Jeg har et bankende hjerte for Skien og alle folka som bor her. Jeg har trua på sosialdemokratiske løsninger og ønsker et samfunn hvor alle blir godt ivaretatt. Jeg er opptatt av oppvekst og inkludering, et aktivt kultur- og foreningsliv og at vi må ta klimakrisa på alvor. Som kommune er det viktig at vi oppleves som en fremoverlent og aktiv samarbeidspartner for næringslivet.

 • Sahardid Mohammed Salad

 • Anne Britt Fossen Schjelvaag

  Om jeg skulle komme inn i bystyret vil jeg jobbe for forebyggende arbeid blant barn og unge, samt jobbe for at færre faller utenfor. Et godt liv starter tross alt med en god barndom.

 • Morten Theie

  Jeg brenner først og fremst for å styrke psykiatrien og rusomsorgen. Jeg kommer også til å jobbe for å realisere togstopp i fjellet ved Landmannstorget.

 • Ellen Astrid Kjær Sti

  Jeg er opptatt av at kommunen vår skal utvikle gode helse- og omsorgstjenester og ikke minst legge til rette for godt og verdifult frivillighetsarbeid.

 • Kenneth Skutevollen Pedersen

  Det er viktig at alle har gode og like muligheter til arbeid. Arbeidsmiljøet og arbeidsvilkårene skal være forsvarlig og oppløftende. God helse og menneskerettigheter skal være en norm som er tydelig, forståelig og synlig for alle i samfunnet.

 • Helene Kværnø

  Er engasjert i helse og oppvekst, og spesielt ovenfor mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og deres pårørende.

 • Jan Erik Fredriksen

 • Gerd Andersen

 • Oddvar Hopen

 • Erik Skogen

 • Håvard Ole Holstaa

 • Sigrid Øyen

 • Andreas Juvet Hoppestad

 • Ingunn Juklerød

  Jeg er mest opptatt av 3 viktige saker: -en bedre tilrettelagt skole, som favner alle barn -et inkluderende arbeidsliv -psykisk helse

 • Tore Baksaas

 • Turid Rund

  Jeg er engasjert for at vi skal fokusere mer på forebyggende arbeid innen familiefattigdom,rus og psykiatri. Jeg skal også kjempe for en enda bedre eldreomsorg i Skien.

 • Jostein Jacobsen

 • Edel Kristin Zettel

 • Tore Andersen

  Jeg er engasjert i mye innenfor oppvekstfeltet og at det skal være bra å vokse opp i Skien. Jeg er også engasjert i idrett, helse og velferd noe som jeg mener blir viktig å fokusere på fremover.

 • Ann Christina Lund

 • Jon Petter Løvdal

 • Anab Mahamed

 • Brage Bugodt

 • Eva Torunn Jupskås

  Jeg er opptatt av at Skien skal være en god kommune å bo i for alle. Om du trenger hjelp, en kort periode eller varig, om du har barn i barnehage eller eller skole, om du bruker turområder, kultur og fritidstilbud så ønsker jeg at du skal kjenne at det er godt å bo i Skien.

 • Knut Aasen

 • Anne Marit Herlofsen

  Kultur: Sikre Ibsenbiblioteket og Ibsensatsingen i Skien. Arbeide for god tilgang til utøvende kunst for befolkningen og arenaer for kunst i alle former,for amatører så vel som for profesjonelle. Fokus på ungdom og utdanning, og spesielt arbeide for gode og varierte arenaer hvor ungdom kan møtes.

 • Bjørn Skogen

 • Kirsti Arvesen Nesheim

  Jeg opptatt av å tenke langt framover, hva skal Skien være i framtida, og hvordan skal det være å bo i Skien når barna mine blir voksne? Da må vi tenke lurt om tog, veg, butikker og bolig. Det vil jeg være med på!

 • Thoralf Eikeland

 • May-Jorunn Antonsen

  Jeg er opptatt av reversering av privatisering innen helse-, omsorg og barnehager. Driftsoverskudd skal tilbake som driftsmidler, ikke utbytte. Jeg ønsker like muligheter for oss alle.

 • Monika Steinsholt

  Jeg er opptatt av inkludering og mangfold på alle arenaer og for alle grupper. Det som virkelig engasjerer meg er hvordan vi best kan integrere flyktninger. Mange kompetente mennesker står utenfor arbeidslivet pga av unødvendige krav til utdanning og jeg mener arbeidslivet har blitt for ekskluderende.

 • Trine Pedersen

 • Cathrine Mørch


Kommunestyret

 • Hei! Jeg heter Hedda og er en ekte Skiensjente. Bosatt på Gulset sammen med samboer, fire barn i aldersspennet 1, 12, 15 og 17 år og en katt som heter Alva. Er i dag ordfører i Skien kommune.

 • Jeg heter Trude Tvedt og er 52 år. Jeg er opptatt av skole og oppvekst. Jeg ønsker et samfunn der forskjellene er små og som tar vare på de som trenger hjelp. Jeg tror vi løser samfunnets oppgaver best i fellesskap, der vi har respekt og tillit til hverandre.

 • Trine Almenning, født i 1975. Bor i Skien og har to barn. Vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 2011, sitter i bystyret, sitter i Utvalg for Helse og Omsorg og er leder i Skien Arbeiderparti.

 • Utvikle Skien videre som en kommune der alle har like gode muligheter til å lykkes, der det er plass til oss alle. Jeg vil jobbe for at skolen tar alle som vokser opp i Skien på alvor, med et større fokus på praktiske og varierte læremåter. Det skal være gode muligheter til å drive med fritidsaktivitetene man elsker å drive med, både organisert og uorganisert. Vi vet at arbeid til alle er nøkkelen til gode liv, og derfor skal Skien være en pådriver for nye næringsetableringer og seriøse arbeidsplasser, og vi skal utvikle Skiensmodellen videre.

 • Er 48 år gift og to barn. Jobber som lærer på Skien Videregående skole.

 • Knut Einar Aas

 • Født 1959. Bor i Skien og har 2 voksne barn og 1 barnebarn. Har vært ansatt i Telemark Arbeiderparti siden 1997.

 • Ingjerd Beate Martinsen, født 1948 i Skien, bor på Gulset, har to voksne sønner, hvorav den yngste også er aktiv politiker.

 • Anders Skorve. Født 1975, bor i Grøtsund, gift og har 2 barn på 4 og 6 år.

 • Jeg heter Nikolai og stiller til valg for Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgkrets Telemark. Jeg jobber nå som fylkessekretær i Vestfold og Telemark AUF. Sitter i bystyret i Skien og sitter også i hovedutvalget for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet. Er også nestleder i Skien Arbeiderparti.

 • Jeg interesserer meg for samferdsel, og er opptatt av gode utdanningsmuligheter. Særlig praktisk retta opplæring, som munner ut i fagbrev. Legge til rette for industriutvikling i kommunen, med et variert, trygt og godt arbeidsliv.

 • Torunn Hauen Aks

  Torunn Hauen Aks, født 1959 oppvokst i Skien, bor på Borgestad. Gift, har tre barn, hvor den yngste er fosterbarn og to barnebarn. Jeg ble utdannet som hjelpepleier i 1979, etter det har jeg tatt ulike videreutdannelser innen rus og psykiatri. Den siste på høyskolen på Hamar 2014. Har jobbet ved sykehuset i Telemark i 26 år, mest innen rehabilitering og en periode som hovedtillitsvalgt med ansvar for alle sykehusene i Telemark. Fra 2006 har jeg jobbet i Skien kommune som boveileder i rus og psykiatri. Har samtidig med arbeid, hatt en periode som styreleder i idrettsforeningen Borg og sitter i dag som leder på nasjonalt plan i Norsk Fosterhjemsforening. Begynner å få politisk erfaring, da jeg har sittet i bystyret i Skien siden 2003. Sitter i dag i Hovedutvalget for Næring, miljø og kultur. Styreleder i Skien fritidspark siden 2012 Ønsker en periode til med viktig arbeid for Skien. Mine hjertesaker er barn og unge, spesielt de med utfordringer i hverdagen. Hvor idrett og tilrettelegging for aktivitet er en fanesak. Samt et godt kulturtilbud for alle uansett alder og funksjonsevne. Og et levende bysentrum. Ønsker å tilrettelegge for gode arbeidsplasser i Skien og gjøre Skien attraktiv som bostedskommune. Godt valg


Styret

 • Trine Almenning, født i 1975. Bor i Skien og har to barn. Vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 2011, sitter i bystyret, sitter i Utvalg for Helse og Omsorg og er leder i Skien Arbeiderparti.

 • Jeg heter Nikolai og stiller til valg for Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgkrets Telemark. Jeg jobber nå som fylkessekretær i Vestfold og Telemark AUF. Sitter i bystyret i Skien og sitter også i hovedutvalget for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet. Er også nestleder i Skien Arbeiderparti.

 • Frank Roy Larsen, født 1951. Er pensjonist og bor på Gråten i Skien. Har 2 voksne barn og 2 barnebarn.

 • Født 1959. Bor i Skien og har 2 voksne barn og 1 barnebarn. Har vært ansatt i Telemark Arbeiderparti siden 1997.

 • Tore Baksaas

 • Torunn Hauen Aks

  Torunn Hauen Aks, født 1959 oppvokst i Skien, bor på Borgestad. Gift, har tre barn, hvor den yngste er fosterbarn og to barnebarn. Jeg ble utdannet som hjelpepleier i 1979, etter det har jeg tatt ulike videreutdannelser innen rus og psykiatri. Den siste på høyskolen på Hamar 2014. Har jobbet ved sykehuset i Telemark i 26 år, mest innen rehabilitering og en periode som hovedtillitsvalgt med ansvar for alle sykehusene i Telemark. Fra 2006 har jeg jobbet i Skien kommune som boveileder i rus og psykiatri. Har samtidig med arbeid, hatt en periode som styreleder i idrettsforeningen Borg og sitter i dag som leder på nasjonalt plan i Norsk Fosterhjemsforening. Begynner å få politisk erfaring, da jeg har sittet i bystyret i Skien siden 2003. Sitter i dag i Hovedutvalget for Næring, miljø og kultur. Styreleder i Skien fritidspark siden 2012 Ønsker en periode til med viktig arbeid for Skien. Mine hjertesaker er barn og unge, spesielt de med utfordringer i hverdagen. Hvor idrett og tilrettelegging for aktivitet er en fanesak. Samt et godt kulturtilbud for alle uansett alder og funksjonsevne. Og et levende bysentrum. Ønsker å tilrettelegge for gode arbeidsplasser i Skien og gjøre Skien attraktiv som bostedskommune. Godt valg

 • Hei! Jeg heter Hedda og er en ekte Skiensjente. Bosatt på Gulset sammen med samboer, fire barn i aldersspennet 1, 12, 15 og 17 år og en katt som heter Alva. Er i dag ordfører i Skien kommune.

 • *I permisjon* Statssekretær for kultur og inkluderingsminister, Anette Trettebergstuen.