Representant

Jorunn Schmitz

Født 1959. Bor i Skien og har 2 voksne barn og 1 barnebarn. Har vært ansatt i Telemark Arbeiderparti siden 1997.

Jorunn Schmitz

Ble aktiv i partiet i 1991. Sitter for tiden i styret i Skien Arbeiderparti og Klosterskogen Arbeiderlag. Er medlem av Utvalg for Klima, miljø og byutvikling, og sitter i Bystyret. Jeg er spesielt opptatt av at Skien Kommune skal være en ja kommune, at våre innbyggere føler at de blir hørt, at gründere, næringslivet og utbyggere blir møtt på en positiv måte, at trafikksikring av skoleveiene gjennomføres og at barn og unge har gode og trygge oppvekstsvilkår.