Representant

Roger Hegland

Er 48 år gift og to barn. Jobber som lærer på Skien Videregående skole.

Roger Hegland

Jeg kommer til å jobbe for tryggere oppvekstmiljøer og uansett hvilken skole du går på i Skien så skal det være en skole med god kvalitet. For at det skal være godt å bo i Skien trenger vi mer sentrumsutvikling og mer næringsetablering, det kommer jeg til å kjempe for om jeg kommer inn i bystyret.