Representant

Roger Hegland

Er 48 år gift og to barn. Jobber som lærer på Skien Videregående skole.

Roger Hegland

Utdannet fra Universitetet i Oslo med fagene Kriminologi, Sosiologi og historie. Har vært aktiv i Utdanningsforbundet, i tillegg blant annet verv som håndballtrener i Gjerpen håndball sin junioravdeling i 6 år. Er opptatt av å skape trygge omgivelser, og gode velferdstilbud med høy kvalitet for barn, unge og eldre. Skien står overfor store endringer de neste årene innenfor næringsliv, befolkning og byvekst. Skiens beliggenhet vil være viktig når nye vekstområder skal utvikles på Østlandet. Det handler om å ta de riktige valgene til det beste for fellesskapet. Skien skal bli en utdanningskommune hvor skolene skal bli byens stolthet.